sbdd logo, tielrode

Ski- en bootclub

<< De Durme >> vzw

+32 479 71 25 76

Voor info en reservaties

9140 Tielrode

Burg. Siegfried Buytaertdreef

Contactformulier

Voor info en reservaties

De gedragscode voor de watersporter

Wij zijn te gast in de natuur, zijn er zuinig op en behandelen haar met respect.
Wij houden water en oever schoon en laten geen zwerfvuil achter.
Wij respecteren fauna en flora, beschadigen geen planten, bomen en struiken en hebben bijzondere aandacht voor rietkragen en waterplanten.
Wij betreden de oevers alleen daar waar het is toegestaan, gaan enkel te water of meren aan op toegelaten of voorziene plaatsen.
Wij houden het rustig op het water en respecteren andere watersporters en gebruikers.
Wij houden ons aan de geldende snelheidsbeperkingen en varen niet bij onvoldoende waterstand.
Wij houden ons aan de regels van het visrecht en van het gebruik van de waterlopen.
Wij ontzien broedplaatsen voor vogels en respecteren gemeenschappelijke en andersmans eigendom.
Wij laten onze auto of vervoermiddel achter op een daarvoor bestemde parkeerplaats.

De gedragscode voor de watersporter

Art. 9 bis ss5 van het “Algemeen Scheepvaartreglement” i.v.m. hinderlijke golfslag.

Boven-Zeeschelde – Durme – Rupel – Beneden-Nete – Pleziervaart – Snelvaart op de aan tij-onderhevige waterwegen is snelvaart toegelaten op de hierna volgende gedeelten:

1. Boven-Zeeschelde : stroomafwaarts de brug in Dendermonde.

Binnen dit gebied worden volgende zones, voor wat snelvaart betreft, voorbehouden aan de jetsport:
1. van afwaarts de kil van Mariekerke over een afstand van ongeveer 1.000m naar afwaarts. De zone is beperkt tot een breedte van 40m gelegen langs de rechteroever en buiten het vaarwater. Ter plaatse wordt de minimumafstand aangegeven die vanaf de oever moet aangehouden worden, rekening houdend met de stand van het getij.
2. van 300m afwaarts de veersteiger van Weert over een afstand van ongeveer 1.000m naar afwaarts. De zone is beperkt tot een breedte van 40m gelegen langs de rechteroever en buiten het vaarwater. Ter plaatse wordt de minimumafstand aangegeven die vanaf de oever moet aangehouden worden, rekening houdend met de stand van het getij.

De nodige signalisatie om bedoelde zones af te bakenen wordt aangebracht.

2. Durme : stroomafwaarts de brug in Hamme.

3. Rupel : ganse lengte

4. Beneden-Nete : stroomafwaarts de autosnelwegbrug in Walem.

De maximum toegelaten snelheid bedraagt 60 km/uur. Bij het kruisen van een ander vaartuig (zowel beroeps- als pleziervaart), hetzij varend, ladend/lossend, afgemeerd of voor anker liggend, zal de snelheid verminderd worden tot 10 km/uur. Aan alle veerdiensten dient de geldende snelheidsbeperking van 7 km/uur nageleefd te worden. De snelvaart is slechts toegelaten op minimum 10m uit de oever. De snelvaart wordt toegelaten in de periode van zonsopgang tot zonsondergang. Deze regeling gaat officieel in met ingang van 1 juni 1997.