Historiek Van De Club


 

Het begon allemaal begin jaren tachtig op het aanmeersteigertje op De Durme , ter hoogte van het café Ons Streven (beter gekend als spek en eieren). Daar liepen twee ex-Boelwerkers met name De Kerf Alois en Mariman Jos elkaar tegen het lijf. Na enkele pintjes gedronken te hebben op het terras van café Ons Streven nodigde Jos, den Alois uit op een tochtje met zijn speedboot. Terug aan wal, was Alois helemaal in de wolken van dit tochtje, en moest en zou ook een bootje hebben.

Al gauw kwamen er nog enkele mensen bij en werden de plannen om een club te stichten gesmeed. Natuurlijk moet een club ook een naam hebben, en aangezien er nog geen club op De Durme was, werd er besloten om onze club naar deze rivier te noemen nl. << Ski en Bootclub "De Durme'' >> Daar er ter hoogte van Ons Streven geen slibway was, begon men met eigen middelen en met materiaal van afbraakwerken, te bouwen aan een houten slibway. Al gauw was ook het aanmeersteigertje te klein en werd er gedacht aan uitbreiding, maar uitbreiding kost geld.

Na het organiseren van bepaalde festiviteiten werden de nodige centjes dan ook vergaard. Onze plannen vielen echter al gauw in het water en onze club al terug dreigde te verdwijnen wanneer wij het bericht van het ministerie van zeeschelde kregen dat er werken zouden worden uitgevoerd om de dijken te verhogen in het kader van het sigmaplan. Wij zijn toen echter niet bij de pakken blijven zitten en hebben met alle middelen teruggevochten.

Tot in 1983, de werken waren voltooid met een volwaardige slibway die welleenswaar te kort was. Maar niet getreurd, het licht werd op groen gezet voor de bouw van nieuwe loopbruggen en aanmeersteigers. Een jaar later hebben wij dan op eigen kosten de slibway verlengt en een voledige pompinstalatie geplaatst om de slibway te reinigen.

Tot slot durf ik dan ook te zeggen dat wij door de jaren heen uitgegroeid zijn tot een volwaardige boot en waterskiclub en wensen wij dan ook verder uit te groeien naar de toekomst toe.

 

Met dank aan :

De Sponsors die ons door al de jaren heen , het zij , financieel of materieel gesteund hebben .

De eigenlijke leden , voor het vertrouwen in het dagelijks bestuur .

De kerf Alois , Mariman jos . ( Stichters van de club )

Van Damme Luc , Adriaenssens Benny , Cornelis Edmond , De Kerf Julien , Goossens Benny , Osselaer Gerry , Vincke Hector , Mariman Joris , Cornelis Carine . ( Mede oprichters van de club )

En verder nog al de mensen die op vrijwilige basis hebben meegewerkt aan de structuur van onze club .

 

Getekend

De Kerf Ronny
Voorzitter S.B.D.D.